Download rapport

Ledere fra et væld af baggrunde, statsrepræsentanter, NGO’ere og akademikere er samlet på et sted, når World Economic Forum åbner dørene til deres årlige konference i den schweiziske by Davos. På denne dag bliver der italesat og diskuteret aktuelle emner på globalt såvel som nationalt plan. Konferencen er styret af samarbejde og netværksskabelse og er det eneste sted i verden, hvor så forskelligartet en menneskemængde diskuterer emner, der kan ændre vores verden. Som de selv udtrykker det:

We believe that progress happens by bringing together people from all walks of life who have the drive and the influence to make positive change

Hos Business Institute betragtes World Economic Forums årlige konference i Davos som en betydelig informations- og inspirationskilde, når fremtidens tendenser skal udpeges og overvejes. Udbyttet fra de utallige oplæg, paneldiskussioner og samtaler fra konferencen fungerer som en inspirerende målestok, der i særdeleshed vægtes højt til uddannelses- og informationsformål ved vores institut.

Rapporten vil tage udgangspunkt i udvalgte emner fra Davos 2019 konferenen, som vi mener har en betydelig tyngde og fremtidig betydning i en ledelsesmæssig kontekst:
– Globalisering 4.0
– Modstand mod globaliseringen
– Risici forbundet med cyberspace
– Monopoler på den digitale markedsplads