Engagement Strategy

Engagement Strategy Teo Dev June 5, 2023

Engagement

- A Natural Part of Our DNA!

Hvad betyder engagement for Business Institute Denmark?

For os betyder ‘Engagement’ at følge en mangfoldighed af forskellige veje, der alle fører til forpligtende, udviklende og gensidigt værdiskabende samarbejder mellem vores studerende, undervisere, medarbejdere og det omgivende samfund.
Business Institute Denmark vil fokusere på følgende:

Vi skal inspirere: Vi vil informere og uddanne relevante interessenter, så aktuelle akademiske ledelses- og ledelsesindsigter stilles til rådighed

Lad os blive inspireret: Vi skal aktivt lytte til relevante interessenter for at forstå deres udfordringer, bekymringer og indsigter og omdanne denne viden til relevante og synkroniserede uddannelser

Vær inkluderende: Vi stiller os til rådighed for partnerskaber, workshops og samskabelsesprocesser, hvor vi i fællesskab stiller vores erfaring og viden til rådighed i vores lokale økosystem

Vores Vision

Som en del af vores DNA er det naturligt for os at stille vores viden, kompetencer og potentialer til rådighed for det omgivende samfund med fokus på Danmark og Grønland. Samtidig skal vi lytte til og lære af de udfordringer, som ledere, virksomheder og lokalsamfundet står overfor. Denne sum af viden vil skabe endnu mere værdi for alle interessenter.

Business Institute Denmark ønsker at skabe et åbent økosystem med løbende interaktion og integration mellem tidssvarende uddannelser, engagerede studerende og engagerede interessenter.

I en verden i konstant forandring, stræber Business Institute Denmark efter at være et banebrydende institute for innovativ og værdibaseret læring, der udstyrer individer med de færdigheder og indsigt, der er nødvendige for at skabe en bæredygtig fremtid for Danmark, Grønland og verden.

Business Institute Denmark handler ved rettidigt at inddrage FN’s 17 verdensmål i vores uddannelser og viden samarbejde.

Vores mål

 

Engaging Student:

 • From visionary practitioners to engaged visionary practitioners

Business Institute Denmark vil give vores deltidsstuderende en uddannelsesplatform, der dem mulighed for at opnå viden, kompetencer og færdigheder på et højere niveau.  Desuden vil de få en bredere økosystem-indsigt, som er ønskelig for at blive fremsynede engagerede ledere i en uforudsigelig verden. 

Vi ønsker at sætte en standard for vores executive deltidsledelsesprogrammer, hvor vores studerende er forpligtet til at arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og ligeledes opfordre dem til at implementere disse indsatser i deres daglige liv.

Vi ønsker at skabe et økosystem gennem partnerskaber, der skaber mulighed for, at studerende som en del af deres deltidsuddannelse aktivt kan engagere sig i mentorskab af nye ledere og / eller frivillig rådgivning af startups og dermed deltage i at støtte økosystemer, der ligger uden for deres eget (naturlige) domæne. 

Gennem artikler, præsentationer, gå-hjem-møder og lignende skal vores studerende opfordres til at inspirere og engagere andre nuværende og fremtidige ledere med den opdaterede indsigt, som de har akkumuleret gennem deres studier – alt sammen til gensidig gavn for den studerende og eksterne interessenter i økosystemet.

Engaging Communities:

Business Institute Denmark vil fastholde og udvikle respektfulde og engagerede relationer til vores eksterne økosystem gennem en bred vifte af indsatser. Vores eksterne økosystem har følgende primære interessenter: virksomheder og institutioner, ledere i den private og offentlige sektor, interesseorganisationer for ledere, ledelsesnetværk, interesseorganisationer for erhverv  og startupmiljøer i Aalborg og Nuuk.

Business Institute Denmark vil fastholde og udvikle non-profit/gratis tilbud i form af inspiration, vidensformidling, workshops og korte uddannelser i forhold til vores eksterne interessenter. Derudover vil vi løbende facilitere co-creations workshop med interessenter inden for vores kompetenceområder til gensidig fordel.

Business Institute Denmark vil imødekomme behovet for livslang læring for studerende og alumner.

Business Institute Denmark brænder for at kunne tilbyde sine uddannelser i et non-profit perspektiv til segmenter, hvor der ikke er noget naturligt forretningspotentiale.

Dogmer for lederudvikling

Udover ovenstående forpligter Business Institute Denmark sig til følgende underliggende principper i form af 7 dogmer for lederudvikling:

 1. We develop leaders
  • Det er vores eneste formål
 2. We are concentrated
  • Vi fokuserer på resultater, vi vil opnå dem hurtigt, vi er medskabere, og dialogen er til stede
 3. We care
  • Vi er inkluderende, bekymrer os om vores studerende og bekymrer os om mennesker
 4. We deliver “Useful Education”
  • Vi formidler præcist den viden og de værktøjer, der forvandler visionære ledere til fremragende ledere
 5. We are inquisitive
  • Vi er nysgerrige og tager føringen på en opdagelsesrejse i det 21. århundrede
 6. We are in sync
  • Vores uddannelser er i konstant udvikling og blandt de bedste på markedet
 7. We are professionals
  • Vi ved, hvad vi laver, kender vores og kan sikre resultater af høj standard igen og igen