Via aktuelle cases med topledere og forskningsresultater søger forfatterne at underbygge deres tilgang, hvis målgruppe er virksomhedsledere og rådgivere, som er velkendte med traditionelle strategiværktøjer, men ønsker at se ud over forsimplede modeller. Gennem de præsenterede cases er håbet, at læseren vil kunne udpege og relatere egne udfordringer i virksomheden til den måde, topledere løser dem på, så de kan få redskaberne til at skabe effektive strategiprocesser. Jørgen Lægaard er direktør i Lægaard Management A/S og har som universitetslærer ved Aarhus Universitet siden 1979 undervist i strategi, organisation og økonomistyring. Med mere end 25 års erfaring med bestyrelsesarbejde har han været involveret som strategisk partner for mere end 300 strategiprocesser. Foruden ’Strategi med succes’ (2016) har han bl.a. også udgivet ’Strategi i Vindervirksomheder’ (2003) og ’Jyske Bank på det blå ocean’ (2007). Elmer Fly Steensen er ledelseskonsulent og har som underviser med fokus på strategi undervist ved Aarhus Universitet siden 2000. Med mere end 10 års erfaring som konsulent guider han virksomheder gennem designet og implementeringen af strategiprocesser.