Download rapporten

Vi kan iagttage en stigende kompleksitet og tvetydighed i samfundet. Det stiller forøgede og nye krav til den enkelte leders håndtering af sin ledelsesopgave, og det forudsætter en solid handlegrund, hvis kerneopgaven fortsat skal løses. Vores intention med dette projekt er derfor at sætte fokus på, hvorledes ledere i det 21. århundrede kan imødegå denne tiltagende kompleksitet med afsæt i diversitet.

Præmissen forekommer midlertidigt således, at nye løsninger må findes på nye og anderledes måder, og det kræver uvante tankegange. Det forudsætter, at vi som ledere udvider vores løsningshorisont; at vi i samme ombæring begynder at orientere os i uvante retninger efter løsninger. Diversitet er evnen til at kunne dette, og det er i det rum, man finder inspiration til nye løsninger.