Mens konceptet med integrative thinking blev introduceret i ’The Opposable Mind’ med et fokus på virksomhedsledere, så videreudvikles det i ’Creating Great Choices’, hvor dets anvendelighed udvides til at inkludere individer på tværs af organisationen. Foruden denne teoretiske videreudvikling søger forfatterne også at fremsætte et forslag til, hvordan implementering i ens egen virksomhed kunne tage form som proces. Jennifer Riel er adjunkt professor ved Rotman School of Management, University of Toronto, hvor hun underviser i integrative thinking og innovation. I sin rolle som Global Director of Strategy i design- og konsulentfirmaet IDEO har hun et fokus på kreativ problemløsning. Roger L. Martin er en anerkendt forfatter, konsulent og professor, der i 2017 blev kåret som den mest indflydelsesrige ledelsestænker af Thinkers50. Martin er tidligere dekan for Rotman School of Management ved University of Toronto, som han har gjort verdenskendt inden for ledelse og nytænkning grundet sit arbejde med bl.a. integrative thinking. Af andre værker fra Martin kan nævnes ’The Opposable Mind’ (2007) og ’Playing to Win’ (2013).