thomas-thorsoe-interviews

Traditioner og transformationer – er der en balance?

Thomas Thorsøe interesserer sig for mennesker. Relationer, kompetenceudvikling og organisatorisk samspil står hans hjerte nært. Som Human Resource Direktør i Flügger er Thomas kaptajn i en traditionsrig organisation, som står midt i en omfattende transformation. Derfor har han valgt at læse MBA² in Leadership Psychology, som giver ham vigtige ledelsesmæssige værktøjer.

 

Læs Thomas’ historie her:

Jeg hedder Thomas, er 47 år gammel og HR-direktør. I mit arbejde beskæftiger jeg mig med, hvordan vi bedst udnytter de ressourcer, som er tilgængelige i organisationen, og hvordan vi sikrer altid at have de rette kompetencer. Lige nu er virksomheden på en af sine vigtigste strategiske rejser, hvor vi flytter fokus fra produkter til kunder. Det lyder måske enkelt, men det er en radikalt anderledes måde at drive virksomhed på. Forudsætningen for at lykkes med strategien er, at hele organisationen er med. Derfor er det også en stor organisatorisk rejse for virksomheden, hvor vi både skal udvikle og løfte kompetencer samt arbejde med mennesker i forandring. Som HR direktør er jeg bindeled mellem direktionen og strategien på den ene side og alle vores medarbejdere på den anden. At gennemføre en forandringsproces i en vidtforgrenet international virksomhed er en stor opgave, og det er vigtigt for mig at være uddannelsesmæssigt ajourført, så jeg kan løse den optimalt.

 

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

Jeg har tidligere taget en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, som har været meget vigtig for min karriere. Da jeg blev kontaktet af en rådgiver fra Business Institute, som fortalte, at jeg med min tidligere uddannelse fra stedet kunne læse MBA² i Leadership Psychology på halv tid, slog jeg til med det samme. Henvendelsen kom på det helt rigtige tidspunkt i forhold til virksomhedens nye strategi, så selvom jeg vidste, at det ville blive hårdt arbejde, kunne jeg også se de store fordele, som kunne opnås med den ekstra indsats.

Uddannelsen i Leadership Psychology har været fantastisk. Jeg er blevet udfordret i mit daglige lederskab til hele tiden at tænke på nye måder. Jeg har fået nogle meget værdifulde redskaber, som jeg dagligt bruger til at gennemføre forandringsprocesser i organisationen. Som sparringspartner for mine kollegaer i direktionen er jeg også blevet løftet til et nyt niveau gennem uddannelsen. Eksempelvis i forhold til gruppedynamikker.

 

Business Institute har begge ben plantet på jorden. Faktisk synes jeg, at Business Institute underspiller sin rolle på en meget tiltalende måde – uden de store armbevægelser, men alligevel på et ekstremt højt niveau. Der er en afslappet atmosfære, men det er samtidigt et meget ambitiøst uddannelsesmiljø.

 

Jeg er også blevet mere skarp på, hvordan vi med større indsigt kan styrke resultaterne og effekten af at lede i den rette kontekst, hvilket har særligt stor betydning under en strategisk transformation. Det kan lyde lidt uhåndgribeligt, men det er det slet ikke. Den praktiske anvendelighed er virkelig sat i fokus. Helt konkret lavede vi en case på Flügger i forbindelse med emnet Leadership Pipeline, hvor jeg fik indsigt i, hvordan jeg kan arbejde mere optimalt i forhold til prioritering af tid og organisatorisk ledelse generelt. Det har givet mig virkeligt meget i forhold til de dialoger, jeg har med vores landechefer og funktionsdirektører i dagligdagen.

Uddannelsen i Leadership Psycology har været en meget spændende rejse. Jeg er blevet stimuleret til at tænke og arbejde meget mere med individet i fokus. Det har både gjort mig til en bedre leder i dagligdagen over for mine medarbejdere samtidig med, at jeg er blevet en stærkere sparringspartner for mine kollegaer i direktionen. Jeg er flere gange blevet overrasket og udfordret, og jeg synes, at uddannelsen som helhed har været en rigtig god oplevelse.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Jeg er blevet mere opmærksom på hvilke faktorer, der gør sig gældende i mit samarbejde med direktionen, og hvordan man risikerer at modarbejde hinanden på kryds og tværs. Underviserne er utroligt skarpe, både i teorierne og i forhold til den praktiske anvendelighed. Mange studerende er praktikere, og derfor er det vigtigt, at underviserne formår at gøre teorien forståelig og brugbar i virkeligheden – og det gør de.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

De fleste, som overvejer at læse en MBA har i forvejen en travl dagligdag. Derfor er det ekstremt motiverende, at undervisningen hos Business Institute er så anvendelig allerede fra første undervisningsdag. Undervisningsformen har givet mig inspiration til at arbejde videre med teorier i praksis. Niveauet er højt, og læringen skaber meget værdi.Hvis du bare gerne vil have papiret, skal du ikke læse en MBA hos Business Institute. Hvis du til gengæld vil have substans, et ekstremt højt niveau og en solid teoretisk ramme er en MBA fra Business Institute det eneste rigtige for dig.

Fremtidsperspektiverne for Thomas Thorsøe er at bruge sine forretningsmæssige og organisationspsykologiske kompetencer til at videreudvikle virksomhedens HR strategi, så den i endnu højere grad driver en præstationsfremmende agenda i virksomheden. Thomas er overbevidst om, at hans to MBA uddannelser har gjort ham mere agil og forandringsdrivende samt har videreudviklet hans strategiske evner til at sparre med ledere på alle niveauer i organisationen, lige fra ejer til butikschef. Hans mantra om, at ”en organisation i udvikling kræver medarbejdere i udvikling” er altid øverst på agendaen, når han taler med ledere rundt i organisationen, hvad enten den overordnede strategiske retning er stabilitet eller innovation.

Thomas’ ambition for fremtiden er at kunne bruge sine kundskaber i en bredere sammenhæng i form af bestyrelsesarbejde. Derfor overvejer han også at påbegynde Top Governance uddannelsen hos Business Institute, som netop er en bestyrelsesuddannelse, der sigter mod forbedring af samarbejdet i spændingsfeltet mellem direktion og bestyrelse. Vi glæder os til at se Thomas igen!

Update: Thomas er i dag ansat hos Kemp & Lauritzen A/S som HR direktør.