morten-buus-interview

Et speciale med afsæt og resultater i virkeligheden

Selvom vores studerende her i huset, altid er meget forskellige og med unikke fagprofiler, har de dog én ting til fælles; deres læringsrejse. Og denne rejsemetafor tog Morten i særdeleshed til sig under specialeskrivningen, med titlen“Rejsen mod større indtjeningsevne”.

 

Hvem er Morten?

Til daglig sidder Morten som HR- og forretningsudviklingschef hos TL Byg. De mest gængse arbejdsopgaver for Morten er samtaler med medarbejdere, udarbejdelse af personalepolitikker og processer, rekruttering mm. Men udover dette, arbejder han med strategi, hvor han sammen med en ny ledergruppe planlægger virksomhedens udvikling.

Han udtaler følgende om en arbejdsdag hos TL Byg:

“Mine arbejdsdage er meget forskellige. Jeg har som regel en idé om, hvad jeg skal udføre af opgaver, inden jeg kommer på arbejde, og når jeg kommer hjem, er det typisk ikke det, jeg har lavet.”

Morten har dermed mange forskellige opgaver inden for de to områder, hvorfor hans arbejdsopgaver er varierende fra dag til dag.

 

Uddannet civilingeniør, men manglede ledelsesværktøjer

Efter at have siddet i direktionen i 3 år, fik Morten brug for nye perspektiver. Han er uddannet civilingeniør inden for konstruktioner, og havde derfor ikke de store ledelsesværktøjer med sig i bagagen.

“Jeg manglede konkrete ledelsesværktøjer. Og når jeg siger værktøjer, mener jeg særligt inden for strategi, eksekvering og personaleledelse, for en af mine store arbejdsopgaver har været at udrulle den nye strategi hos TL Byg fra 2016-2019.”

Morten nævner særligt, at han havde brug for at vide, hvordan man helt konkret kommer fra A til B. I mellemtiden begyndte psykologiske fag at interessere ham på det første år af MBA uddannelsen. Han fik øjnene op for, hvordan man som leder bør agere i forskellige situationer, og hvorledes dette har en indvirkning på medarbejderne. Han valgte derfor at læse en MBA i Leadership Psychology, hvilket spillede godt sammen med arbejdsopgaverne inden for HR.

 

Fra plan til visionær handling

I specialet valgte Morten at gå i en lidt anden retning end HR. I stedet kunne han se muligheder i at arbejde med strategi, og derfor blev hans specialetitel: “Rejsen mod større indtjeningsevne”. I samarbejde med hans kollega og specialestuderende havde de kun ét ønske til projektet: At det kunne anvendes i praksis. Det skulle med andre ord ikke være et ‘fiktivt’ speciale. Specialet skulle afspejle TL Byg og den virkelighed, som de befinder sig i, med konkrete anvisninger til, hvordan de kan nå i mål med deres målsætninger.

Morten havde været med til den tidligere udvikling af strategien fra 2016-2019, og havde derfor en indsigt i, hvad der burde gøres. Den store problemstilling i projektet var ifølge ham:

 

Hvordan skabes der en ny strategi og retning for TL BYG med fokus på øget indtjening på bundlinjen? Med andre ord, hvordan får vi skabt en større indtjening i virksomheden?

Med ovenstående udtalelse havde Morten og hans team behov for konkrete værktøjer til at kunne analysere denne problemstilling. I begyndelsen havde Morten en erkendelse af, at han skulle få skabt et internt overblik over organisationen, så han på denne måde kunne få et indblik i, hvor ‘skoen trykkede’. Han startede derfor med at kigge på de projekter, som kunne sige noget om, hvorfor der igennem den seneste 3-årige periode ikke var forekommet den ønskede indtjening. Herefter blev den eksterne omverden analyseret, for at få et indblik i, hvordan den havde en mulig indflydelse på indtjeningen i virksomheden. Den interne og eksterne analyse dannede grundlaget for videre analyse af de ”Must Win Battles”, som skulle iværksættes. Morten og hans team gik derfor i solution-mode, for at finde ud af, hvad den fremtidige strategi for TL Byg skulle indebære.

I efteråret 2019 udførte TL BYG en organisationsændring, som et led i den plan, Morten fremlagede i sit speciale. Strategien er flere gange blevet diskuteret i bestyrelsen, og dette har dannet grundlaget for det strategiarbejde, som stadig er i gang. Specialet skabte vidensgrundlag for en 3-årig strategi, og implementeringen er i fuld gang. Stort set alt fra specialet er blevet anvendt, og dermed har Mortens MBA givet value-for-money hjemme i virksomheden. Han udtaler følgende:

“Når man har arbejdet med strategiudviklingen af en virksomhed gennem det halve år, som specialet varer, har man virkelig mulighed for både at komme i dybden og bredden med opgaven. Det er sjældent, at man ellers har mulighed for at ‘rykke et halvt år ud af kalenderen’ og dermed få gennemarbejdet alle aspekter af virksomhedens problemstillinger. Vi er kommet frem til konkrete anvisninger på implementeringen, og dermed blev specialet så praksisnært, som jeg ønskede, at det skulle være.”

Morten nævner også, at tidligere erfaringer har vist ham, at planer er nemme at tale om – men at det er eksekvering, som er det svære.

 

Troværdighed i processen

I løbet af hele strategiprocessen har Morten og hans medstuderende været i dialog med den administrerende direktør hos TL Byg. Han har derigennem sikret sig opbakning til specialet. Ligeledes har Morten deltaget i bestyrelsesmøder under og efter specialeperioden, for hele tiden at være aligned med både direktøren og bestyrelsen. I forhold til implementeringen har han efterfølgende lyttet til ledergruppens tanker og ideer, og dermed sikret sig troværdighed omkring specialet men også commitment til, at der investeres tid til eksekvering og implementering.

Hos Business Institute er vi sikre på, at Morten Buus nok skal lykkes med den nye strategiimplementering. Vi ved, at han har udarbejdet en grundig analyse som baggrund for implementeringen, så mon ikke han finder ‘de rigtige knapper at skrue på’.