kasper-overgaard-baek-interview

To år er lang tid – eller hvad?

Kasper er god til tal. Det har han faktisk altid været. Derfor er det ikke overraskende, at Kasper en dag stod med en HD i finansiering og som formuecenterchef i Spar Nord Bank, Aalborg. Som sagt – Kasper er god til tal. Men hvad gør man så, når man som Kasper har en ambition om altid at dygtiggøre sig. Det er en udfordring, der sikkert har mange løsninger, men Kasper valgte at tage en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, og pludselig var Kasper god til meget mere end tal.

 

Læs Kaspers historie her:

“Jeg hedder Kasper Overgaard Bæk. Jeg er 38 år og arbejder i Spar Nord Bank i Roskilde som direktør for bankområdet. Før min MBA uddannelse havde jeg en HD i finansiering, og jeg syntes på mange måder, at min værktøjskasse var fyldt godt op. Jeg savnede dog en mere strategisk og ledelsesorienteret værktøjskasse oveni, og hertil var mange elementer fra MBA’en tiltalende i forhold til det, jeg gerne ville rent arbejdsmæssigt.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

Jeg læste en MBA in Strategic Thinking tilbage i 2010-2012, fordi indholdet af uddannelsen passede som fod i hose på de kompetencer, som jeg stod og manglede i min karriere.

Uddannelsens indhold udgjorde det, jeg manglede til at blive endnu bedre professionelt, og det motiverede mig meget. Først tænkte jeg: ‘To år er godt nok lang tid’. Men når man står i det, går det stærkt. Man er inspireret, og man fordyber sig. Vi arbejdede case-baseret, hvilket var årsagen til, at man kunne bruge indholdet i praksis med det samme.

Med uddannelsen som ballast blev jeg rustet til at kunne deltage i beslutningsprocesser, men også til bedre at kunne forstå og anskue beslutninger i organisationen, som blev taget af andre.

Min oplevelse af uddannelsesforløbet var helt klart, at indholdet er relevant, og at underviserne er ekstremt kompetente. Samtidig har de andre studerende på Business Institute en kvalitetsbevidst indstilling i forhold til at aflevere gennemarbejdede produkter og gøre sit ypperste. Det er virkelig givtigt for hele studieforløbet, at man færdes i et miljø, hvor både underviserne og de studerende påtager sig et ansvar for, at alles udbytte bliver maksimalt.”

 

Jeg er helt grundlæggende blevet stærkere i at knytte mine strategiske overvejelser sammen med mine driftsmæssige overvejelser. På den måde tror jeg, at jeg er blevet en bedre virksomhedsleder.

 

Kasper Overgaard Bæk har lært at tænke ud af boksen og se en større helhed ved at inddrage flere teorier og synspunkter inden implementering. “Jeg er helt sikkert blevet mere skarp i min analyse af problemstillinger. Eksempelvis er jeg også blevet en stærk strategisk sparrings- og samarbejdspartner for flere af vores kunder – og det er helt sikkert værdifuldt. I forhold til værdi for egen virksomhed, har de fået en topmotiveret medarbejder. Uddannelsen har løftet mig til et nyt organisatorisk niveau med det resultat, at jeg nogle år efter uddannelsesforløbet blev udnævnt til direktør i Roskilde.

Helt konkret er jeg blevet en bedre sparringspartner, en mere kompetent kollega og en bedre leder. Når jeg ser tilbage på forløbet er det helt sikkert, at jeg er blevet stærkere analytisk og bedre til at reflektere over problemstillinger. Jeg er blevet en bedre samarbejdspartner, og jeg har fået en bedre forståelse af dét at drive virksomhed på et strategisk niveau.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Business Institute stemmer fuldstændigt overens med de værdier, som vi selv arbejder med, i virksomheden jeg befinder mig i. Atmosfæren er nærværende og rummelig, og man bliver godt modtaget.

Man føler sig lynhurtigt som en del af huset uden bare at være et nummer i rækken af tilfældige studerende.

Der er sparring og råd at hente både i forhold til uddannelse og karriere, men også hvis man har nogle udfordringer privat, er der plads og respekt for mennesket. Det var enormt vigtigt, da jeg selv stod med en relativt nystiftet familie – ikke at jeg fik brug for hensynet, men bevidstheden om, at alle aspekter betyder noget er med til at støtte den personlige udvikling, som man også kommer igennem. Det er ikke kun lærebøger og akademisk empiri – det er også enormt behageligt.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Du skal læse en MBA uddannelse hos Business Institute af flere årsager. Dels grundet den helt unikke atmosfære, som hersker hos Business Institute. Dels grundet kvaliteten af undervisningen. Efter min vurdering er kvaliteten af hvert enkelt modul helt i top, og du får virkelig noget værdifuldt med hjem fra Business Institute – både fagligt og personligt. Den sidste ting, jeg vil nævne, kan lyde banalt, men det var noget, som jeg virkelig satte stor pris på – undervisningen og opgaverne foregår primært på dansk. Jeg arbejder i en virksomhed, hvor koncernsproget ikke er engelsk, og derfor var det en fornøjelse at kunne bruge ekstra kræfter på det faglige i opgaverne i stedet for det sproglige aspekt.

Man får også et rigtig godt netværk, og jeg nyder stadig godt af mit. Her oplever jeg en lyst til at holde det ved lige – og ikke kun fra min egen side. Business Institute giver et rigtigt godt sammenhold, netværk og faglighed, som for mig har været banebrydende og enormt værdifuld.

For lidt mere end seks måneder siden, da Kasper Overgaard Bæk landede i en direktørstol, blev han konfronteret med en helt ny organisatorisk rolle. Her drager han på daglig basis nytte af de kompetencer, som han har fået hos Business Institute, og han bruger dem til at løse de daglige udfordringer. Han trives i det job, som for nu er hans rette plads i organisationen, men på længere sigt åbner Kasper muligheden for en Top Governance uddannelse, som er det næste skridt på uddannelses- og karrierestigen. Vi glæder os naturligvis til at se Kasper igen til den tid!