anette-baeckstroem-interview

“Vi kan forstyrre hinandens verdener.”

Er det offentlige og private nødvendigvis modsætninger, der ikke kan lære og drage nytte af hinanden? Ikke ifølge Anette, som ser et stort potentiale i at tage inspiration fra den private sektor med videre til sin egen verden i det offentlige. 

Offentlig ledelse

Jeg tror på, at private og offentlige medarbejdere kan lære utroligt meget af hinanden, og dynamikken er jo det bedste ved sådan en blanding. Vi kan forstyrre hinandens verdener.

Anette Bäckström har i 23 år arbejdet på Aarhus Universitetshospital, hvoraf de sidste 8 år har været i stillingen som afdelingssygeplejerske på Skadestuen, der er en del af Akutafdelingen. Det er meget tydeligt, at Anette er en kvinde, der brænder for sit fag, og som tager sin rolle som leder alvorligt. Hun har dog ikke altid gået med ønsket om at blive leder – om end hun altid har fundet ledelse interessant. I stedet er passionen for ledelse opstået gennem oplevelser i erhvervslivet:

 

På et tidspunkt fik jeg en forfærdelig leder, der fik mig til at tænke, at det kunne jeg gøre bedre. Senere i livet blev jeg selv souschef; dette var i en periode, hvor fusioner i sundhedsvæsenet endnu var en relativ ukendt proces. Her fik jeg smag for ledelsens kaos og kvalitet.

 

Førstnævnte har ofte fået Anette til at reflektere over, hvad en god leder er, og hvordan det er muligt at blive dygtig til denne disciplin. Og sidstnævnte var for Anette en proces med ’learning by doing’, der ikke altid var lige sjovt. Det var i den proces, hun anerkendte, at hendes ledelsesmæssige værktøjskasse manglede indhold til at styrke sit lederskab. For 10 år siden ledte denne tanke Anette til at tage en diplom i ledelse. Det var en tid med små børn i huset og mange nye læringsprocesser i rollen som souschef. Det var på det tidspunkt i hendes liv det rette valg, men allerede for nogle år siden, begyndte hun igen at tænke, at en opdatering af teoretisk håndværk og erhvervelse af ny inspiration kunne være tiltrængt: 

 

De sygeplejersker, som jeg er leder for i dag, er alle bacheloruddannede, så jeg skal ikke hvile på de vidensmæssige laurbær. Og så trængte jeg til at blive luftet i nogle andre kredse end den hospitalsverden, jeg befinder mig i, i hverdagen.

 

Derfor besluttede Anette sig for at læse en MBA in Leadership Psychology frem for en Master i offentlig ledelse. Anette ser ofte kolleger og folk i den samme branche tage uddannelser tilrettelagt og møntet på ledelse i det offentlige. Men hun følte, at hun med en MBA ville opnå en helt anden og bredere sparring ved at dele studie med mennesker, der er ansat i det private eller i NGO’er. Krydsningen mellem private og offentlige ledere var også grunden til, at Anette endte med at ville læse MBA hos Business Institute, da samspillet mellem det offentlige og det private er fremhævet. Herudover var hun slet ikke i tvivl om valget af MBA retning, og derfor kan hun se frem til en specialisering i Leadership Psychology.

Efter sine to første undervisningsdage udtrykte Anette:

“Jeg er høj og jeg er flad. Høj på at blive en del af et forum, hvor man kan koble teori med praksis; det er jo et privilegie. Flad, fordi jeg stadig skal finde ud af, hvordan jeg finder balancen mellem studie, arbejde og tid derhjemme. Men jeg må finde og bruge de åndehuller, som der er.”

 

Implementerbare moduler

Efter det første modul i strategi kan Anette allerede mærke, at det kribler i fingrene for at komme på arbejde og begynde at bruge den nye viden i praksis. I den forbindelse udtrykker hun dog en udfordring i forhold til at bruge den nye viden i den offentlige situation:

”Jeg har et oversættelsesarbejde i at omsætte den nye viden, der omhandler succeskriterier og ‘grønne tal’ på bundlinjen, til det offentlige rum med politisk afsatte midler, der ikke skal skabe overskud.”

Når det så er sagt, udtrykker Anette en ro over Business Institutes uformelle atmosfære og sammenspillet mellem de nye studerende på hendes hold. Efter den første dag sagde hun:

“Første dag har givet store forventninger til resten af læringsrejsen.”