mette-dam-interview

Passion for at udvikle mennesker

Mette Madsen Dam er en moderne leder; kompetent, dedikeret og nærværende. Som medejer af konsulentvirksomheden Leadership Lighthouse forsøger Mette at videreføre disse egenskaber til topchefer i danske og internationale virksomheder: at være sig selv og at lede med nærvær og gennemslagskraft. For Mette er den ligeværdige og indsigtsfulde dialog med topcheferne essentiel, da det er hér, hun som konsulent virkelig kan gøre en forskel.

 

Mettes historie

Jeg hedder Mette Madsen Dam, og jeg læser MBA in Leadership Psychology. En stor del af mit arbejdsliv som konsulent i lederudvikling hos Aalborg Universitet går med at rådgive den øverste ledelse i mange forskellige virksomheder og organisationer. Overordnet består mit arbejde i at føre en detaljeret og ligeværdig dialog, stille de rigtige spørgsmål og guide lederne mod de rigtige løsninger. Uddannelsen i Leadership Psychology har været og er stadig utroligt berigende i forhold til netop dette.

 

Hvorfor Leadership Psychology og useful education?

Faktisk gik jeg efter en bestyrelsesuddannelse, men gennem samtaler med rektor, Lars Ib, indså jeg hurtigt, at MBA i Leadership Psychology var et perfekt match for mig.

Mine arbejdsområder er kompetence- og lederudvikling; altså udvikling af mennesker. Derfor læser jeg MBA in Leadership Psychology, da dét at komme helt ind på livet af andre – og samtidig være rustet med den nyeste viden – er omdrejningspunktet for mit arbejde. Forståelsen af de nyeste perspektiver, som anvendes indenfor leder- og kompetenceudvikling, er essentiel for mit professionelle virke.

Flere aspekter af Human Ressource Management belyses på studiet med fokus på menneskelig adfærd og med afsæt i konkrete udfordringer. Det betyder, at indholdet nemt kan omsættes til praksis.

 

Den sociale ramme, der bliver skabt hos Business Institute, er fundamentet for et trygt og lærerigt miljø, som bare er rart at være i. Gruppearbejdet giver dig nye vinkler til dit arbejde, da alt er sat i perspektiv til din sammenhæng. Undervisningen har givet mig større pondus, viden og indsigt, som jeg dagligt bruger i dialog med mine kunder.

 

Uddannelsen har helt sikkert gjort mig klogere på mange aspekter af mit professionelle arbejde som konsulent i leder- og kompetenceudvikling samt specialkonsulent på Aalborg Universitet. For det første er de fag, som vi er blevet præsenteret for yderst relevante. For det andet er disciplinen at indgå i et gruppearbejde meget berigende. Man sidder sammen med tre-fire andre personer, der har en helt anden baggrund og forståelse end ens egen, og det tvinger dig til at anskue udfordringer og løsninger på nye måder. Det gør, at jeg har kunnet tage indholdet af undervisningen i anvendelse i mit daglige arbejde allerede fra dag ét.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Det er altid en rar oplevelse at komme hos Business Institute. Det føles familiært, og man får en oplevelse af sammenhold – både i forhold til de ansatte, men også til de andre studerende. Jeg er overbevidst om, at jeg kommer til at savne undervisningen og stedet, når det er overstået, for man glæder sig virkelig fra måned til måned.

Undervisningen har indtil nu budt på emner, som jeg havde kendskab til i forvejen, men Business Institute har præsenteret nye vinkler og nye perspektiver, som er til stor gavn for mig i mit arbejde.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

At tage en MBA er alt sliddet værd. Fagligt har jeg fået en værktøjskasse med spændende værktøjer og en masse ny viden til mit daglige arbejde som konsulent i leder- og kompetenceudvikling samt specialkonsulent på Aalborg Universitet. Det har givet mig et stærkere fundament. Business Institute som uddannelsessted udviser et fagligt niveau, som er ekstremt højt, og der bliver undervist af virkelig kompetente mennesker, som evner at gøre teorier og det akademiske niveau relevant i de studerendes virkelighed.

Ydermere indeholder uddannelsen et internationalt perspektiv, som jeg godt kan lide.

Det kræver ekstremt hårdt arbejde at tage en MBA uddannelse, og dét at Business Institute formår at skabe en stærk social ramme, hvor man inspirerer hinanden på kryds og tværs, gør processen nemmere. Business Institute har i den grad levet op til alle mine forventninger og har klart mødt mine ambitioner på alle parametre.

MBA uddannelsen har givet Mette Madsen Dam en større gennemslagskraft både personligt og fagligt, og derfor har Mette allerede inden afslutning af sin nuværende uddannelse lyst til at læse videre på en MBA2. Vi glæder os naturligvis til at følge hendes videre rejse, skulle hun vælge turen her forbi!