business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Uddannelsesside for:

MBA in Strategic Thinking

MBA in Strategic Thinking
  1. Business Institute 2018 >
  2. Uddannelser >
  3. Danmark >
  4. MBA in Strategic Thinking

Uddannelsen til strategisk ledelse i en foranderlig verden

Denne mastergrad i Strategic Thinking er for en ny generation af erhvervsledere, der vil mestre evnen til at udvlkle nye strategier for offentllge og private virksomheder midt i et globalt paradigmeskifte. På uddannelsen lærer deltagerne at finde den skiftende puls på nationale og internationale markeder, og de udvikler deres evne til at spotte og skabe nye muligheder for vækst og fremskridt.

Executive MBA in Strategic Thinking er designet til dem, der ikke blot vil beherske best practice, men også vil være i stand til at bryde med fortiden og udvikle deres egne future practices. Vi ønsker ikke endnu en MBA uddannelse, der gør ledere afhængige af let fordærvelige managementværktøjer. Vi tilbyder en ny, moderne Executive MBA, hvor deltagerne lærer selv at tænke strategisk, så de kan lede mennesker og virksomheder i et uforudsigeligt erhvervsklima. Vi har derfor skarpt fokus på forretningstænkning, analyse, refleksion og beslutningsoplæg, så deltagerne hele tiden bringes til at omsætte teori til hverdagens praksis og derigennem lærer at se og forstå de overordnede sammenhænge.

Praktiske oplysninger

Næste skridt i karrieren

Vi har studieopstart for MBA in Strategic Thinking én gang årligt. Du har også mulighed for at starte tidligere på din MBA uddannelse. Vi tilbyder gratis MBA Intro Workshops i løbet af vinteren/foråret til dig, der ansøger om tidlig optagelse.

Du kan læse nærmere om indeholdet på modulerne i MBA informationsarket, som du finder øverst på siden under 'Download materiale'.

Flere gange årligt afholder vi også informationsmøder,

hvor du kan høre nærmere om uddannelsen. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du altid aftale et individuelt møde med vores rektor eller studieleder. 

Næste MBA studiestart: torsdag den 12. september 2019 i Aalborg.

Bliv klar til din MBA - næste gratis MBA Intro Workshop: torsdag og fredag den 24. og 25. januar 2019 i Aalborg.

Næste informationsmøde: onsdag den 10. oktober 2018 kl. 16:00.

Priser fra: 195.000 DKK eks. moms.

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer events, begivenheder, og naturligvis Book Skims mm. fra vores inspirationsunivers. 

MBA optagelseskrav

En MBA uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på MBA in Strategic Thinking er en længerevarende uddannelse, og mindst tre års relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau.

Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. En eventuel dispensation fra ovenstående behandles individuelt af Business Institute. Kontakt os gerne for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA uddannelsen. Kontaktformularen finder du nederst på siden.

Hvem læser MBA?

Business Institutes MBA uddannelser henvender sig til ambitiøse ledere, der har lyst og overskud til at gennemgå en målrettet, intensiv og executive uddannelse. Vi har stor diversitet på vores hold, hvilket afspejles i deltagernes baggrund - både hvad angår akademiske kompetencer såvel som deres erhvervsmæssige baggrund. Hos Business Institute møder du en mosaik af kompetencer.

Deltagerne har alle flere års praktisk ledererfaring og ønsker nu at få skærpet deres kompetencer på strategi, ledelse og innovation med henblik på fortsat at være et attraktivt aktiv for nuværende og fremtidige virksomheder. 

Tidsforbrug

En MBA har en tidshorisont på to år og består af fire semestre med i alt 13 moduler.  Hvert modul forløber over to sammenhængende dage i vores lokaler i Aalborg. Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 10-15 timer ugentligt. Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte.

Ligeledes vil du gennem studieforløbet opleve, at tidsforbruget kan variere, da eksamener typisk vil være mere tidskrævende.

Arbejdsbelastning (ECTS-point)

”De Nye Mestre” MBA programmerne gennemføres over cirka to år, fordelt på fire semestre. Den samlede arbejdsbelastning svarer til 60 ECTS point. Ved afslutning af hvert semester foregår evaluering i henholdsvis fagmodulerne og projekterne. Alle evalueringer skal bestås. Derudover skal der efter hvert fagmodul udarbejdes en skriftlig opgave, som ligeledes skal bestås. 

Mødegangene er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, diskussioner og gæsteforelæsninger. Undervisningen finder sted torsdage og fredage - i alt 13 gange jævnt fordelt på to år.

MBA rejsen

MBA in Strategic Thinking
År 1 giver en holistisk tilgang til mangfoldigheden og mulighederne på paradoksernes holdeplads.
År 2 giver mulighed for fordybelse i de enkelte mesterretninger.

Valget af mesterretning bør tage afsæt i både din aktuelle, men også forventede, fremtidige ledelsesrolle.

Andre kigger også på:

Eksklusiv to-årig MBA uddannelse

MBA

In Corporate Entrepreneurship
Læs mere
Eksklusiv to-årig MBA uddannelse

MBA

In Leadership Psychology
Læs mere
Start når det passer dig

MyMBA

Design din egen MBA uddannelse
Læs mere

KONTAKT OS

Hvis du har behov for at vi kontakter dig, kan du sende os en besked.
Du kan også ringe eller skrive direkte til direktør og rektor Lars Ib:

T: +45 23 40 32 02
M: lars@business-institute.dk