business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Uddannelsesside for:

MBA in Leadership Psychology

MBA in Leadership Psychology
  1. Business Institute 2018 >
  2. Uddannelser >
  3. Danmark >
  4. MBA in Leadership Psychology

En praktisk uddannelse med afsæt i ledelsespsykologi

En mastergrad i Leadership Psychology er intens og banebrydende og bygger bro mellem management-tænkning og ledelsespsykologi. Det er i krydsfeltet mellem disse to vidensfelter, at ny ledelse vokser frem. MBA uddannelsen er forskningsbaseret og har tværfaglig tilgang, der innovativt forbinder psykologi med lederskab, strategi, organisation og HR.

Leadership Psychology er for visionære erhvervsledere med fokus på at skabe resultater gennem andre mennesker i en tid, hvor arbejdsstyrken og samarbejdspartnerne aldrig har været mere opsplittede i forskellige kulturer og generationer, der alle bringer egne værdier i spil i virksomheden.

Executive MBA in Leadership Psychology hos Business Institute er et opgør med det industrielle menneskesyn, hvor man blot betaler for hænder og hjerne, og indledningen til en ny tid, hvor man også inddrager menneskers individualitet, engagement og kreativitet. MBA uddannelsen er for ledere, der står i spidsen for komplekse, organisatoriske udviklingsprocesser og har erkendt, at succes som leder også forudsætter, at man arbejder målrettet med egne ledelseskompetencer og ikke blot med andres.

Praktiske oplysninger

Næste skridt i karrieren

Vi har studieopstart for MBA in Leadership Psychology én gang årligt. Du har også mulighed for at starte tidligere på din MBA uddannelse. Vi tilbyder gratis MBA Intro Workshops i løbet af vinteren/foråret til dig, der ansøger om tidlig optagelse.

Du kan læse nærmere om indeholdet på modulerne i MBA informationsarket, som du finder øverst på siden under 'Download materiale'.

Flere gange årligt afholder vi også informationsmøder, hvor du kan høre nærmere om uddannelsen. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du altid aftale et individuelt møde med vores rektor eller studieleder. 

Næste MBA studiestart: torsdag den 12. september 2019 i Aalborg.

Bliv klar til din MBA - næste gratis MBA Intro Workshop: torsdag og fredag den 24. og 25. januar 2019 i Aalborg.

Næste informationsmøde: onsdag den 10. oktober 2018 kl. 16:00.

Priser fra: 195.000 DKK eks. moms.

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer events, begivenheder, og naturligvis Book Skims mm. fra vores inspirationsunivers. 

MBA optagelseskrav

En MBA uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på MBA in Leadership Psychology er en længerevarende

uddannelse, og mindst tre års relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau.
Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. En eventuel dispensation fra

ovenstående behandles individuelt af Business Institute. Kontakt os gerne for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA uddannelsen. Kontaktformularen finder du nederst på siden.

Hvem læser MBA?

Business Institutes MBA uddannelser henvender sig til ambitiøse ledere, der har lyst og overskud til at gennemgå en målrettet, intensiv og executive uddannelse. Vi har stor diversitet på vores hold, hvilket afspejles i deltagernes baggrund - både hvad angår akademiske kompetencer såvel som deres erhvervsmæssige baggrund. Hos Business Institute møder du en mosaik af kompetencer.

Deltagerne har alle flere års praktisk ledererfaring og ønsker nu at få skærpet deres kompetencer på strategi, ledelse og innovation med henblik på fortsat at være et attraktivt aktiv for nuværende og fremtidige virksomheder. 

Tidsforbrug

En MBA har en tidshorisont på to år og består af fire semestre med i alt 13 moduler. Hvert modul forløber over to sammenhængende dage i vores lokaler i Aalborg. Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 10-15 timer ugentligt. Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte.

Ligeledes vil du gennem studieforløbet opleve, at tidsforbruget kan variere, da eksamener typisk vil være mere tidskrævende.

Arbejdsbelastning (ECTS-point)

”De Nye Mestre” MBA programmerne gennemføres over cirka to år, fordelt på fire semestre. Den samlede arbejdsbelastning svarer til 60 ECTS point. Ved afslutning af hvert semester foregår evaluering i henholdsvis fagmodulerne og projekterne. Alle evalueringer skal bestås. Derudover skal der efter hvert fagmodul udarbejdes en skriftlig opgave, som ligeledes skal bestås. Mødegangene er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem

forelæsninger, øvelser, diskussioner og gæsteforelæsninger. Undervisningen finder sted torsdage og fredage - i alt 13 gange jævnt fordelt på to år.

MBA rejsen

MBA in Leadership Psychology
År 1 giver en holistisk tilgang til mangfoldigheden og mulighederne på paradoksernes holdeplads.
År 2 giver mulighed for fordybelse i de enkelte mesterretninger.

Valget af mesterretning bør tage afsæt i både din aktuelle, men også forventede, fremtidige ledelsesrolle.

Andre kigger også på:

Eksklusiv to-årig MBA uddannelse

MBA

In Corporate Entrepreneurship
Læs mere
Eksklusiv to-årig MBA uddannelse

MBA

In Strategic Thinking
Læs mere
Start når det passer dig

MyMBA

Design din egen MBA uddannelse
Læs mere

KONTAKT OS

Hvis du har behov for at vi kontakter dig, kan du sende os en besked.
Du kan også ringe eller skrive direkte til direktør og rektor Lars Ib:

T: +45 23 40 32 02
M: lars@business-institute.dk