business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Uddannelsesside for:

MBA² in Top Governance

Top Governance Arctic
  1. Business Institute 2018 >
  2. Uddannelser >
  3. Danmark >
  4. MBA2 in Top Governance

Bestyrelsesuddannelse for den visionære praktiker

Denne mastergrad i Top Governance er til dig, som ønsker at skabe en ny ledelsesdynamik, der garanterer et gnidningsfrit samarbejde mellem direktører og bestyrelsesmedlemmer. Executive MBA in Top Governance er tiltænkt visionære bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at fremtidssikre virksomheder fra bestyrelsesgangen gennem innovativ tænkning både på medarbejder-, ledelses- og bestyrelsesniveau.

Danske virksomheder har traditionelt en tostrenget ledelsesstruktur, hvor bestyrelsen bestemmer organisationens mål og strategi, og direktionen har ansvaret for at føre planerne ud i livet. Denne ansvarsopdeling sikrer stabilitet, men i forandringstider risikerer opsplitningen at skabe en kløft i ledelsesuniverset, hvor bestyrelse og direktion arbejder med separate dagsordener og forskelligt fokus.

Executive MBA in Top Governance bygger en epokegørende bro over denne kløft mellem bestyrelse og direktion. MBA uddannelsen tager ikke afsæt i traditionsbundne ledelsesmetoder, men derimod i de behov, som topledere sidder med lige nu. Den giver deltagerne nye professionelle kompetencer og forståelse for holistisk ledelse af en moderne virksomhed. I den sammenhæng er det underordnet, om de er medlemmer af en direktion eller bestyrelse.

 

Næste skridt i karrieren

Løft din gamle MBA til nye specialiserede højder.
- MBA² er en eksklusiv viderebygning til dig, der allerede har en MBA uddannelse.

Vi har studieopstart for Top Governance én gang årligt. Du har dog mulighed for at starte tidligere på din MBA uddannelse. Vi tilbyder gratis MBA Intro Workshops i løbet af vinteren/foråret til dig, der ansøger om tidlig optagelse. Du kan læs nærmere om indeholdet på modulerne i MBA² informationsarket øverst på siden under 'Download materiale'.

Flere gange årligt afholder vi også informationsmøder, hvor du kan høre nærmere om uddannelsen. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du altid aftale et individuelt møde med vores rektor eller studieleder.

Næste MBA² studiestart: torsdag den 26. september 2019 i Aalborg.

Bliv klar til din MBA - næste gratis MBA Intro Workshop: torsdag og fredag den 28. og 29. marts 2019 i Aalborg.

Åbent hus og informationsmøde: onsdag den 12. juni 2019 kl. 16:00. Hvis ikke du har mulighed for at deltage, kan du altid aftale et individuelt møde med vores rektor eller studieleder.

Priser fra: Del 1: 60.500 DKK eks. moms, Del 2: 40.500 DKK eks. moms.

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer events, begivenheder, og naturligvis Book Skims mm. fra vores inspirationsunivers. 

Andre kigger også på:

MBA2 in Strategic Thinking

Eksklusiv viderebygning til dig, der allerede har en MBA uddannelse

Læs mere
MBA2 in Leadership Psychology

Eksklusiv viderebygning til dig, der allerede har en MBA uddannelse

Læs mere
MBA2 in Corporate Entrepreneurship

Eksklusiv viderebygning til dig, der allerede har en MBA uddannelse

Læs mere

MBA² optagelseskrav

Forudsætningerne for at blive optaget på en MBA² in Top Governance er en MBA uddannelse fra Business Institute eller lignende uddannelsesinstitutioner samt mindst tre års

relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. En eventuel dispensation fra

ovenstående behandles individuelt af Business Institute. 
Kontakt os gerne for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA uddannelsen. Kontaktformularen finder du nederst på siden.

Hvem læser en MBA² ?

MBA² uddannelserne henvender sig til ambitiøse ledere, der har lyst og overskud til at gennemgå en målrettet, intensiv og executive uddannelse igen. Du vil blandt disse MBA'er finde mennesker, der er nysgerrige og læringsorienteret, men som samtidig stiller høje krav til efteruddannelse.

Deltagerne har alle flere års praktisk ledererfaring og ønsker nu at få skærpet deres kompetencer skærper yderligere indenfor strategi, ledelse og innovation med henblik på fortsat at være et attraktivt aktiv for nuværende og fremtidige virksomheder.

Det er ofte nogle år siden, at deltagerne tog deres sidste MBA uddannelse, men det forekommer også, at deltagere tager en MBA² lige efter at have afsluttet en MBA.

Tidsforbrug

Der er to muligheder, når du tager en MBA²: 

  1. At tage et enkelt semester, der resulterer i et diplom; dette tager cirka seks måneder.
  2. At tage to semestre, der resulterer i endnu en MBA grad; dette tager cirka 10 måneder.

Hvert modul forløber over to sammenhængende dage i vores lokaler i Aalborg. Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 10-15 timer ugentligt.

Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte. Ligeledes vil du gennem studieforløbet opleve, at tidsforbruget kan variere, da eksamener typisk vil være mere tidskrævende.

Arbejdsbelastning (ECTS-point)

Den samlede arbejdsbelastning er 30 ECTS point. Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk, mens litteratur er på både engelsk og dansk.

Al undervisning foregår sammen med det igangværende MBA hold.

MBA² er struktureret i to dele. Du kan vælge del 1 eller både del 1 og 2.

 

 

Del 1 - Executive Certificate

Del 1 består af fire moduler af hver to dages varighed, som afvikles på torsdage fra kl. 9.00 til 22.00 og fredage fra kl. 8.30 til 16.30. På 3. semester deltager du på Top Governance. Forudsætningen for at opnå Certificate in Top Governance er, at du som minimum opnår karakteren 2 i alle moduler på 3. semester. I løbet af 3. semester tager du stilling til, om du vil fortsætte på 4. semester.

 

Del 2 - MBA

Del 2 bygger videre på del 1 i form af deltagelse på 4. semester, som er specialesemesteret på “De Nye Mestre”. Her fordyber du dig i et inspirerende og selvvalgt emne, tilegner dig viden på højeste niveau og formidler denne viden i en afhandling. Forudsætningen for at opnå MBA in Top Governance er, at du som minimum opnår karakteren 2 i specialet. Del 2 er altså for dig, som ønsker at gå hele vejen og dermed få endnu en MBA grad.

KONTAKT OS

Hvis du har behov for at vi kontakter dig, kan du sende os en besked.
Du kan også ringe eller skrive direkte til direktør og rektor Lars Ib:

T: +45 23 40 32 02
M: lars@business-institute.dk