business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Uddannelsesside for:

Top Governance Arctic

Top Governance Arctic
  1. Business Institute 2018 >
  2. Uddannelser >
  3. Arctic >
  4. Top Governance Arctic

Bestyrelsesuddannelse i Grønland for den visionære praktiker

Vores diploma uddannelse i Top Governance Arctic i Grønland er et målrettet program for toplederen, som opererer på bestyrelses- og/eller direktionsniveau. Den giver et helt nyt sæt moderne ledelsesværktøjer til at skabe succes i et foranderligt, globalt erhvervsklima for bestyrelse og direktion.

Grønlandske virksomheder har traditionelt en tostrenget ledelsesstruktur, hvor bestyrelsen bestemmer organisationens mål og strategi, og direktionen har ansvaret for at føre planerne ud i livet. Denne ansvarsopdeling sikrer stabilitet, men i forandringstider risikerer opsplitningen at skabe en kløft i ledelsesuniverset, hvor bestyrelse og direktion arbejder med separate dagsordner og forskelligt fokus.

Top Governance bygger epokegørende bro over denne kløft mellem bestyrelse og direktion; uddannelsen tager ikke afsæt i traditionsbundne ledelsesmetoder, men i de behov topledere står overfor lige nu. Den giver deltagerne nye professionelle kompetencer og forståelse for holistisk ledelse af en moderne virksomhed. I denne sammenhæng er det underordnet, om de er medlemmer af en direktion eller bestyrelse.

Med denne uddannelse satser Business Institute målrettet på at accelerere deltagernes karrieremuligheder ved at sætte dem i stand til at skabe ny dynamik i udviklingen af grønlandske virksomheder, så teamet af direktører og bestyrelsesmedlemmer gnidningsløst forstår hinanden og kan udvikle nye strategier i fællesskab og effektivt føre disse nye strategier ud i livet.

Top Governance uddannelsen i Grønland tager udgangspunkt i aktuelle erhvervsvilkår for det grønlandske erhvervsliv og samfund. Underviserne på uddannelsen er erfarne og kompetente professorer og lektorer fra højere læreanstalter samt erfarne erhvervsledere og rådgivere.

Næste skridt i karrieren

Vi har studieopstart for Top Governance Arctic cirka én gang årligt. Du kan læse nærmere om indeholdet for modulerne i informationsarket, som du finder øverst på siden under 'Download materiale'.

Flere gange årligt afholder vi også informationsmøder, hvor du kan høre nærmere om uddannelsen. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du altid aftale et individuelt møde med vores rektor eller studieleder.

Næste studiestart: ikke planlagt

Næste informationsmøde: ikke planlagt.

 

Pris: 70.000,00 DKK.

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer events, begivenheder, og naturligvis Book Skims mm. fra vores inspirationsunivers. 

Andre kigger også på:

MBA Arctic

Tilpasset til den grønlandske kontekst

Læs mere
MyMBA

Design din egen MBA uddannelse

Læs mere
Pre MBA Arctic

Tilpasset til den grønlandske kontekst

Læs mere

Optagelseskrav

En uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på Top Governance Arctic uddannelsen er, at du har minimum fem års erhvervserfaring på strategisk niveau eller lignende. En eventuel dispensation fraovenstående behandles individuelt af Business Institute. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. 

Du er altid velkommen til at kontakte vores rektor eller studieleder for at høre om dine muligheder for optagelse på Top Governance Arctic uddannelsen. Kontaktformularen finder du nederst på siden.

Hvem læser Top Governance Arctic?

Top Governance Arctic uddannelsen henvender sig til ambitiøse topledere, som arbejder på bestyrelses- og/eller direktionsniveau og andre professionelle ledere og

iværksættere med lang praktisk erfaring, og som er interesseret i at fordybe sig i det spændingsfelt, der er mellem direktion og bestyrelse. Deltagerne ønsker

at gennemføre en målrettet og intensiv uddannelse, der skærper deres strategiske kompetencer med henblik på bestyrelses- og direktionsarbejde nu og i fremtiden.  

Tidsforbrug

Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 8-10 timer ugentligt. Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede

udbytte. Hvert fagmodul afsluttes med en personlig læringslog med refleksion omkring det tillærte fra fagmodulerne. Både første og andet semester afsluttes med et konkret beslutningsoplæg for egen virksomhed og en individuel eller fælles eksamen.

Alle mødegange foregår tirsdage (8.30-16.00), onsdage (08.30-16.00) og torsdage (8.30-16.00) i Nuuk, Grønland.

Arbejdsbelastning (ECTS-point)

Top Governance uddannelsen er fordelt på tre sessioner á to moduler og gennemføres på cirka 12 måneder, fordelt på to semestre. Den samlede arbejdsbelastning svarer til 30 ECTS

point. Uddannelsen består af et bogligt pensum med relevante bøger, materialer og artikler samt tre mødegange med forskellige faglige temaer. Undervisning og

opgaveskrivning på Top Governance foregår på dansk. En mindre del af litteratur vil være på engelsk, men langt størstedelen er dansk.

KONTAKT OS

Hvis du har behov for at vi kontakter dig, kan du sende os en besked.
Du kan også ringe eller skrive direkte til direktør og rektor Lars Ib:

T: +45 23 40 32 02
M: lars@business-institute.dk