business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Akkrediteringsrådets formål


Business Institute Accreditation Board har til formål at:

 • Sikre praksisnære uddannelser i sync med deres samtid
 • Sikre det akademiske niveau med fokus på aktualitet og standard
 • Sikre kvalitets- og ledelsesfokus i henhold til ISO 9001:2015

Sikre praksisnære uddannelser i sync med deres samtid

Overvåge, inspirere, udvikle samt beslutte i relation til at sikre et tidsaktuelt uddannelsesindhold, som afspejler nutidige og fremtidige ledelsesopgaver nationalt og international. Derudover at sikre, at alle Business Institutes uddannelser afspejler Useful Education i et samfundsperspektiv, som er præget af omskiftelighed, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. Som grundlag for dette udarbejdes en gang årligt en analyse af nuværende og fremtidige ledelsesaspekter. Denne analyse vil tillige være tilgængelig på Business Institutes web site.

Sikring af det akademiske niveau med fokus på aktualitet og standard

Overvåge, behandle og beslutte med fokus på, at uddannelser hos Business Institute overholder transparente akkrediteringskriterier inspireret af nationale og internationale standarder i henhold til uddannelser på henholdsvis master- og bachelorniveau. Akkrediteringskriterierne er altid tilgængelige på Business Institutes web site.

Sikring af kvalitets- og ledelsesfokus i henhold til ISO 9001:2015 certificeringen

Overvåge, behandle og beslutte i relation til udvikling af ledelsessystemet; herunder fremtidige kvalitetsmål, processer samt indsatser i forhold til ekstern auditrapport baseret på standarden ISO 9001:2015. Kvalitetspolitikken samt den seneste eksterne auditrapport er tilgængelig på Business Institutes web site.

SAMMENSÆTNING AF AKKREDITERINGSRÅDET

Business Institute Accreditation Board afspejler en praktisk og akademisk mangfoldighed i form af personer fra den offentlige, private og akademiske sektor, hvor deltagerne i deres livsfase og med deres indsigt tilsammen afspejler den samtid vi lever i – praktisk og akademisk.

Akademisk kompetence:

 • Professor Roberto Verganti, Politecnico di Milano
 • Managing Partner Andrea Kates, I-Scale, San Francisco
 • Forretningsdirektør Kristian Dahl, LEAD enter Next Level

Praksisnær ledelseskompetence:

 • CEO Martin Romvig, Eniig
 • CEO Mette Ravn, Vingsted hotel & konferencecenter
 • Director Michael Lund, Steel & Metals, Sanistål
 • Vicedirektør Svend Randers, Arbejdernes Landsbank
 • Officer Jesper Lindholm, Forsvaret
 • Director Asger Kronborg, Moulding Proces Engineering & Education at LEGO Group

Du kan se alle medlemmer af akkrediteringsrådet her.

Deltagelse i Business Institute Accreditation Board er IKKE tidsbestemt og rådet kan altid øge eller formindske antallet af medlemmer. De aktuelle medlemmer af akkrediteringsrådet præsenteres på Business Institutes web site med relevant kompetencebeskrivelse i henhold til ”God Selskabsskik” for at sikre transparens i forhold til eksterne interessenter.

BUSINESS INSTITUTE ACCREDITATION BOARD OPGAVER OG RAMMER

Akkrediteringsrådet udpeger et formandskab. Formandskabet for Business Institute Accreditation Board består af to af akkrediteringsrådets medlemmer; en, med akademisk kompetence og en, med praksisnær ledelseskompetence. Det er formandskabet, der sikrer udarbejdelsen af en auditrapport med forbedrings- og ændringsforslag i henhold til de tre formålsparagraffer. Auditrapporten behandles på akkrediteringsrådets årlige møde.

Auditrapporten skal indeholde en vurdering af:

 1. Uddannelsernes aktualitet i henhold til analysen omkring aktuelle og fremtidige ledelsesudfordringer
 2. Hvorvidt uddannelserne afspejler tendenser nationalt og globalt
 3. Beskrivelse og vurdering af den akademiske aktualitet og standard i henhold til akkrediteringsstandarderne
 4. Med afsæt i Business Institutes ledelsessystem og den eksterne auditrapport, skal der laves vurdering af kommende kvalitetsmål samt ændrings- og forbedringsforslag.

Formandskabet har endvidere til opgave at overvåge fremdriften i henhold til auditrapporten.

Download 2018 Audit rapporterne her:

Audit Rapport dansk 2018

Audit Report English 2018

Rollefordeling mellem formandskab og Business Institute Accreditation Board

Det er formandskabet, der står for den årlige auditrapport i henhold til formålet med Business Institute Accreditation Board og, det er formandskabets ansvar at lede akkrediteringsrådets årlige møde. Til gengæld føjes skriftlige bemærkninger fra rådsmedlemmerne til i et separat afsnit af den endelige version af rapporten. 

Business Institute Accreditation Board mødes en gang om året. Formandskabet fremsender inden mødet et udkast til auditrapport. Rapporten indeholder formandskabets oplæg til auditrapport med vurderinger og indstillinger.

På mødet diskuterer medlemmerne af akkrediteringsrådet formandskabets oplæg, og umiddelbart efter mødet offentliggøres rapporten på Business Institutes web site.

Akkrediteringsrådets årlige møde afholdes så vidt muligt i starten af Q4 hvert år. Selve mødet består af et lukket og et åbent møde.

Det lukkede møde afholdes om formiddagen, hvor akkrediteringsrådet under ledelse af formandskabet behandler og indstiller oplæg til auditrapport for Business Institute Denmark.