business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

The Best Leaders Know a Complex World Demands an Improvised Response.jpg

The Best Leaders Know a Complex World Demands an Improvised Response


Af Lisa Kay Solomon Kilde: Singularity University I dag er verden, som vi kender den, blevet indrammet som et hektisk sted fyldt med problemer man skal tage sig af. Robert Poynton fra Oxford’s Saïd Business School mener dog, at en anden måde at indramme verden på, er ved at anse den som værende fyldt med tilbud. I dette outsight forklarer Robert hvordan improvisation kan hjælpe os med at navigere i en usikker og accelererende verden.

Robert Poynton fra Oxford’s Saïd Business School mener, at man i business og ledelse kan anvende fremgangsmåder af improviseret teater. Ledere ved ikke altid, hvordan deres næste eksekvering kommer til at se ud, og det sker sjældent, at en af deres planer overlever den første dag, den bliver afprøvet.

I en verden med hyppig og disruptiv forandring er nøglen til fremragende lederskab at have et fleksibelt team, som kan handle på opståede situationer hurtigt. Man bør anse verden som fyldt med tilbud, hvilket betyder, at man skal tænke alt som noget, man kan anvende til at skabe resultater – også selvom det ikke virker til at være positivt ved første øjekast. Man bør tilpasse sig til dette praktiske standpunkt om at anvende alle de ting, der er til rådighed for en.

Men hvorfor har Robert linket ledelse med improviseret teater? Han mener, at man i en kompleks verden skal kunne afgive et improviseret svar.
De improviserende skuespillere har til arbejde at tilfredsstille publikum med få ressourcer under usikre omstændigheder. Dette kan linkes med ledere, fordi de tit kommer ud for usikre og uforudsigelige ting. Et eksempel kan være deres ansatte – deres adfærd kan ikke forudsiges, og som leder skal man være klædt på til at kunne takle enhver situation. En anden ting, som ikke kan forudsiges, er teknologi. Den er ligeledes i en eksponentiel forandring, og påvirker dermed alt omkring sig.

Robert mener, at mange anser ledelse forkert. Han mener, at mange tror at ledere har kendskab til alt, og kan takle alle situationer på stående fod.

Ledelse går ud på, at man skal bane vejen for, at arbejdet kan udføres ordenligt, sådan kan man skabe resultater. Improviserende skuespillere skal ligeledes skabe resultater og tilfredsstille kunder.

Det er vigtigt at påpege, at improvisation ikke kan erstatte planlægning, men næremere virker som et supplerende element. Robert mener, at ”uden muligheden for at tilpasse sig, vil verden sammenstøde, så snart den møder realiteten”. Han mener, at vi hele tiden udvikler vores færdigheder til at planlægge, men ikke bruger tid på at udvikle vores færdigheder til at improvisere.

Selve idéen med planlægning bliver ofte misforstået. En plan behøver ikke nødvendigvis at blive fulgt til punkt og prikke – den bør agere som et springbræt til videre forløb, i stedet for en hundesnor man hele tiden er nødt til at rette sig efter. Den bør justeres og tilpasses.

Improviserende skuespillere anvender simple øvelser:

  • Lægge mærke til flere ting omkring sig
  • Give slip på gamle vaner
  • Bruge alt, man har til rådighed

For at forklare det på en anderledes måde, så kan alt betragtes som ”tilbud”. Et tilbud for en improviserende skuespiller er alt, hvad der er til rådighed – inklusive fejl og ufuldkommenheder. Hvis man er indstillet på at se dem, så kan man se tilbud hvor end man vender øjnene.

Dette afviger fra vanehandlingen at se verden fuld med problemer, man gerne vil løse. Denne tankegang efterlader den tidsløse problematik om noget er godt eller dårligt, og fokuserer i stedet på at anvende et praktisk synspunkt, hvor man anvender alt, man har til rådighed.

Hvis man aktivt søger efter ting man kan anvende, vil man altid kunne finde noget. Dette ”noget” kunne, under anvendelse, måske føre til noget specielt. Måske ikke det, man forventede, det ville ende med i første omgang, men man kan altid finde noget brugbart!