business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Preparing Teams To Lead Innovative Change.jpg

Preparing Teams To Lead Innovative Change


Af Henrik Bresman Kilde: INSEAD Knowledge Fremtiden for dynamiske industrier er uvis. Det er hovedsageligt teknologien, der er under konstant forandring, som udgør en trussel for de nuværende business modeller i industrierne. Henrik Bresman fra INSEAD har derfor fremsat en ny model til organisatorisk forandring.

 

Henrik Bresman, professor i organisatorisk adfærd ved INSEAD, har fremsat en ny model af organisatorisk forandring til nutidens dynamiske industrier.

Det er vigtigt, at organisationer kan tilpasse sig til forandringer. Det er ikke længere nok, at en leder udser en strategisk vision og gennemfører den, når vi befinder os i en verden, hvor fremtiden aldrig kan forudses. Bresman mener, at strategiske forandringer bør afvige fra den lineære top-down proces og komme fra en mere demokratisk proces. Han mener, at man skal tage nytte af de stiftede teams i organisationen.

Bresmans nye model er en inter-team model, som er med til at fjerne det pres topledere ofte kan mærke. Organisationens fremtidige retning bliver påvirket og bestemt af forskellige ”frontline teams”, som har hver sin ekspertise. Disse forskellige teams’ udbytter bliver samlet, hvorefter de indbyrdes kan få kendskab til hinandens områder. Disse informationer bliver i sidste ende konverteret til organisatoriske resultater med hjælp fra ledelsen.

Dette system kan dog nemt ende i kaos, hvis der ikke er nogle retningslinjer. Derfor kræver denne model et ”top team”, som har til rolle at fremme en sikker eksperimentering, koordinere frontline teamsenes arbejde samt udvælge og implementere passende strategiske muligheder.   

Tre vigtige områder
For at kunne forberede en organisations medarbejdere til at indlede strategisk forandring, skal man være strategisk investeret. Derfor består denne model af tre områder, som Bresman mener er vigtige at rette tid og ressourcer på som organisation:

  1. At udforske

I denne funktion har man brug for frontline teams, hvis medlemmer er gode til at rekognoscere. De skal sørge for, at den eksperimentelle proces er relevant. Hvis teammedlemmerne mangler mangfoldighed i deres kompetencer og tilgange til at takle opgaven, kan ledere opsætte et samarbejde på tværs af teamsene til at udligne manglerne.

Top teamet kan hjælpe ved at starte et samarbejde på tværs af organisationen, samt ved at forsyne frontline teamlederne med bredere strategisk viden.

      2. At drøfte

I denne funktion har man brug for en ”ambassadør rolle”. Når de eksperimentelle resultater er samlet, vil de forskellige teams ”dyste” mod hinanden for at vinde knappe ressourcer. Dette er en proces, hvor aktørerne har kontrasterende visioner for forandring. Visioner, som ikke modtager bred støtte, vil ikke blive anvendt, hvorimod de visioner, som forbliver tilbage, kan anvendes til at forme organisationens nye strategiske retning.  

Top teamet bør stille spørgsmål til frontline teamsene, for at se om der er et link mellem deres forslag og organisationens overordnede organisatoriske strategi.

     3. At indlejre 

Denne funktion kræver en opgavekoordinator rolle, som skal sørge for, at den nye strategiske retnings rutiner er håndterbare. Dette kræver for eksempel koordinering med forskellige stakeholders, samt at kunne forstærke legitimiteten af den nye strategiske retning, der er blevet valgt.  

Det er vigtigt at top teamet tilpasser deres kommunikation til de gældende, nutidige behov.