business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Can You Be A Great Leader Without Technical Expertise.jpg

Can You Be A Great Leader Without Technical Expertise?


Kilde: Harvard Business Review Der har været flere tilfælde, hvor personer havde bestyret en bestemt virksomhed effektivt, men havde problemer med at omsætte sine færdigheder til den nye organisation, som de skulle bestyre. Dette outsight vil gøre dig klogere på hvordan teknisk ekspertise påvirker lederroller.

Man tror ofte, at en leders færdigheder er nemt omsættelige – man har en formodning om, at hvis disse ledere kan motivere medarbejdere i et felt, så burde de kunne omsætte deres færdigheder til at kunne gøre det samme for medarbejdere i et andet felt.

Flere undersøgelser har dog vist, at en succesfuld leder har stor indsigt i det fagområde, personen befinder sig i, samt, at teknisk ekspertise giver dem succes i en management rolle. Et eksempel på dette kan være, at hospitaler som er bestyret af læger har et bedre præsentationsniveau end hospitaler, som af bestyret af ledere med anden baggrund.

På mange skoler, som underviser i ledelse, er der en bred konsensus omkring de kernefærdigheder, en leder bør have:

  • Evnen til at motivere sig selv og andre
  • Effektiv mundtlig og skriftlig kommunikation
  • Kritisk tænkeevne
  • Evne til problemløsning
  • Færdigheder i at arbejde med teams og uddele opgaver


En succesfuld leder består dog ikke kun af disse fem færdigheder. I praksis er det vigtigt, at man har ekspertise inden for det bestemme fagområde, som man befinder sig i, før at man kan blive succesfuld.

Et eksempel på dette kan være evnen til at tænke kritisk for at finde essensen af en situation. Dette kræver en specifik teknisk ekspertise. En læge behøver vigtige informationer for at kunne give en diagnose til en patient, hvilket adskiller sig fra den viden man skal have, for eksempelvis at kunne forstå politik – og disse to ting er også forskellige fra den måde hvorpå en god forretningsaftale kan forhandles.

Alt afhænger altså af det fagområde, man befinder sig i – selv effektiv kommunikation. En læge som skal kommunikere med en patient skelner fra den måde hvorpå en politiker skal reagere, når et samfundsmæssigt problem opstår.

Udover de fem kernefærdigheder, en leder bør besside, er det altså vigtigt med fagområde-specificeret ekspertise. Hvis man ikke har det, kan man som leder være i kontakt med personer med den nødvendige ekspertise, som kan hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger for den organisation, man er ansat i.

Denne form for ledelsestænkning har derfor to vigtige implikationer:

  1. Når man underviser i ledelse, skal man gøre det klart, at fagområde-ekspertise er vigtig.
  2. Når man oplærer folk i at påtage sig lederroller, er det nødvendigt at give dem træning i at løse fagområde-specifikke problemer, sådan at de kan forberede sig på at integrere denne information i det fagområde, de bliver bedt om at lede i.