business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Chrestina Munkholm Ib

Unlocking success in digital transformations

Initiativer til digital transformation kræver meget mere end traditionelle forandringsstrategier, men når det så er sagt, kan transformationen resultere i langt større belønning end, man måske lige tror. 

Boutetiére, Montagner og Reich har undersøgt hvilke faktorer, der virker til at spille ind ved de mest succesfulde digitale transformationer. Disse resulterer bl.a. i et fokus på, at du bør genopfinde din virksomhed, opgradere organisationen traditionelle praksis samt at ændre ens tilgang til kommunikations.

Introduktion til artiklen

I januar 2018 har McKinsey&Company udarbejdet en ny McKinsey Global Survey, en online undersøgelse, med fokus på succesfulde digitale forandringer i organisationer. Undersøgelsen er baseret på 1793 respondenter, hvoraf 1512 respondenter har oplevet mindst 1 digital forandring i de seneste 5 år på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads.


En succesfuld digital forandring er af McKinsey defineret som en digital forandring, der delvist eller fuldt ud opnår succes i både at forbedre en organisations ydeevne og i at udruste organisationen til at opretholde disse forbedringer over tid.


Det er altid udfordrende at opnå succes med organisationsforandringer. Digitale forandringer viser sig dog at være meget mere udfordrende end traditionelle forandringer. I dette Article Review præsenterer vi McKinseys best practies til, hvordan man opnår succes med digitale forandringsindsatser – og gør det visuelt med grafer fra undersøgelsens resultater.

Summary

Vi lever i en tid hvor industrier forandres dramatisk grundet digitalisering og ny teknologi. For mange organisationer inviterer dette til omfattende forandringsindsatser, da man ønsker at drage fordel af disse nye trends og tendenser samt at være på forkant med konkurrenterne. 

I undersøgelsen siger 8 ud af 10 respondenter, at deres organisationer har foretaget digitale forandringsindsatser i de seneste 5 år. Det fremkommer dog tydeligt, at det er svært at opnå succes med disse indsatser, fordi undersøgelsen viser, at mindre end 1 ud af 3 organisationer, der foretager digitale forandringer, får styrket sin ydeevne og får opretholdt dette resultat over tid. 

McKinsey har foretaget flere års undersøgelser i dette felt, og der viser sig et tydeligt billede af, at succesraten for disse forandringsindsatser er konstant lav, da mindre end 30% af organisationer får succes på dette punkt. I dette års undersøgelse er det kun 16%, der har oplevet en forbedret organisatorisk ydeevne som følge af digitale forandringsindsatser – og kun 7% af disse 16% har oplevet forbedret ydeevne, men denne blev ikke opretholdt over tid. 

Selv industrier indenfor high tech, medier og telecom, der har stor digital indsigt, er udfordret, da disse kun oplever en succesrate på 26% som følge af digitale forandringer. Traditionelle industrier indenfor olie og gas, bil, infrastruktur og medicin er mere udfordret, da disse kun oplever en succesrate mellem 4 og 11%. 

Undersøgelsen viser, at størrelsen på en organisation har indflydelse på dens succesrate af de digitale forandringsindsatser. For organisationer med færre end 100 ansatte er det 2,7 gange mere sandsynligt at opleve succes end i organisationer med flere end 50.000 ansatte. 

Digitale forandringers anatomi

Når der skal udføres digitale forandringsindsatser i organisationer, har de en tendens til at se indad. Det hyppigst forekommende formål med sådanne indsatser er for 68% af respondenterne at digitalisere deres driftsmodel. For mindre end 50% af respondenterne er det at lancere nye produkter og services eller at samarbejde med eksterne partnere gennem digitale kanaler. 

Digitale forandringer har ofte et stort omfang. For 80% af respondenterne har sådanne forandringer omfattet adskillige funktioner, forretningsområder og endda hele firmaet. 

Under digitale forandringsindsatser har indførelsen af digitale teknologier en vigtig betydning. Undersøgelsen viser, at organisationer i gennemsnit anvender 4 ud af 11 teknologier, hvor et overvældende flertal til stadighed anvender traditionelle webværktøjer til at udføre sine forandringsindsatser. Det fremkommer tydeligt, at organisationer, der anvender flere teknologier end andre, oplever større succes med deres indsatser. Her er der tale om anvendelsen af mere avancerede teknologier som: AI, The Internet of Things og machine-learning. Selvom mange antager, at anvendelsen af flere teknologier kan have en tendens til at mislykkes, er det ikke nødvendigvis sandt, da det kan give større succes at anvende en mere avanceret teknologi frem for en traditionel.

Nøglerne til succes


Gennem undersøgelsen er McKinsey kommet frem til 21 best practices til, hvordan man kan foretage succesfulde digitale forandringer i organisationer. Disse best-practices er blevet inddelt i 5 kategorier:

  • Ledere med stor digital indsigt
  • Kompetenceudvikling af fremtidens arbejdsstyrke
  • Empowerment af medarbejdere
  • Digital opgradering af daglige værktøjer
  • Hyppig kommunikation via traditionelle og digitale metoder


Ledere med stor digital indsigt


Undersøgelsen viser, at 70% af respondenterne oplevede et udskift i direktionen under forandringsindsatsen. Dette er hyppigst forekommende, når nye ledere, som er bekendte med digitale teknologier, tilslutter sig ledergruppen. Dette ses som vigtig nøgle til forandringssucces. 

Et andet vigtigt element er en forpligtelse til forandringsspecifikke roller; nemlig ledere af individuelle initiativer og ledere af projekt- og strategi kontorer, som kun fokuserer på forandringsindsatser. 

Slutteligt er ledelsesengagement også vigtigt. Når direktionen er dybt involveret i digitale forandringer, øget det sandsynligheden for at få succes med indsatserne. 

Det fremkommer tydeligt i undersøgelsen, at organisationer har større digital forandringssucces, hvis de har de rette ledere med stor digital indsigt. Omkring 33% af respondenterne har ansat en Chief Digital Officer (CDO) til at opretholde forandringsindsatser. Disse organisationer har 1,6 gange større sandsynlighed for at få succes. 

 

Kompetenceudvikling af fremtidens arbejdsstyrke


Traditionelle forandringsindsatser kræver grundlæggende en udvikling af talent og færdigheder gennem hele organisationen. Dette er også gældende for digitale forandringer, og er derfor en vigtig nøgle til succes heraf. 

Medarbejderes individuelle roller og forpligtelser bør redefineres, så alle er på rette linje med det mål organisationen har for forandringen. Dette tydeliggør hvilke roller og evner en organisation har behov for under sådan en indsats. Hvis denne praksis er anvendt, er det 1,5 gange mere sandsynligt at få succes med en digital forandring. 

Specifikke roller bør indtages af integratorer og ledere indenfor teknologiinnovation, der bygger bro mellem potentielle kløfter i traditionelle og digitale dele af erhvervet. Disse skal hjælpe med at styrke interne evner mellem medarbejderne. 

Organisationer, der oplever succesfulde forandringer, har en bedre finansieret og mere hårdfør tilgang til talent. Hvis en organisation investerer i den rette mængde af digital talent, er det 3 gange mere sandsynligt for den at få succes med digitale forandringer. 

En organisation har større sandsynlighed for at få succes, hvis planlægning og talentudvikling af arbejdsstyrken bliver optrappet. 27% af respondenterne har oplevet forandringssucces som følge af, at der blev sat tværfunktionelle og tværgående ansættelsesmål baseret på specifikke behov fra organisationen mht. færdigheder. Organisationer, der ikke sætter sig disse mål, får ikke engang halvt så meget succes med deres indsatser. 

Det højner succesraten, hvis man anvender en mere omfattende tilgang til rekruttering. Det fremkommer i undersøgelsen, at nye og usædvanlige metoder har større effekt på succes frem for traditionelle rekrutteringstaktikker, såsom offentlige jobopslag og henvisninger fra nuværende medarbejdere. Organisationer, der anvender innovative rekrutteringskampagner, har 2 gange større sandsynlighed for at få succes. Dette kan fx ske ved at lade rekrutterne spille spil, finde skjulte beskeder i kildekoder eller ved, at organisationen hoster teknologikonferencer eller hackathons.

Empowerment af medarbejdere


Digitale forandringer opfodrer til kulturelle og adfærdsmæssige ændringer i organisationen. Her er der blandt andet tale om velovervejet risikovillighed, øget samarbejde og kundefokus. Undersøgelsen viser to måder, hvorpå organisationer med succesfulde digitale forandringer udfører empowerment af sine medarbejdere:

Den første måde er at forstærke ny adfærd og nye arbejdsmetoder gennem formelle mekanismer, hvilket støtter organisationsforandringer. En nøgle til forandringssucces er at fastsætte praksisser, der understøtter disse nye arbejdsmetoder. Organisationer, der fastsætter mindst 1 ny arbejdsmetode, herunder kontinuerlig læring og åbne miljøer, har større sandsynlighed for at opleve succes med digitale forandringer. En anden nøgle til forandringssucces er at give medarbejderne en medbestemmelse i, om digitalisering bør anvendes i organisationen og i hvilket omfang. Hvis medarbejderne genererer deres egne digitaliseringsidéer, kan dette gøre sandsynligheden for at få succes 1,4 gange større. 

Den anden måde er at være opmærksom på, om direktionen er med til at forstærke digitale forandringer. Det er derfor også vigtigt at opfordre medarbejdere til at udfordre gamle arbejdsmetoder. En succesfaktor er risikovillighed; sandsynligheden for at få succes er større, hvis medarbejderne bliver opfordret til at være eksperimenterende med nye idéer. Dette kan ske gennem en hurtig prototypefremstilling og ved at medarbejderne lærer af deres fejl. Det er vigtigt, at afdelingerne samarbejder, når det kommer til digitale forandringsindsatser. Hvis dette er tilfældet i en organisation, viser undersøgelsen, at der er op til 1,8 gange større sandsynlighed for at få succes.

 

Digital opgradering af daglige værktøjer


Succesfulde digitale forandringer afhænger ligeledes af, at brugen af digitale værktøjer bliver gjort til en ny norm i organisationen. 

Følgende faktorer kan fordoble sandsynligheden for, at en organisation kan få succes med en digital forandring:

  • Anvendelse af digitale værktøjer til at gøre information mere tilgængeligt på tværs af organisationen.
  • Implementering af digitale selvbetjeningsteknologier til brug af medarbejdere og forretningspartnere.
  • Modificering af standardiserede driftsprocedurer, så de inkluderer nye teknologier, samt et tydeligt brug af interaktive værktøjer.

 

Hyppig kommunikation via traditionelle og digitale metoder


Under en digital forandring er det vigtigt at kommunikationen i organisationen er tydelig. En nøgle til succes er at kommunikere en forandringshistorie, som hjælper medarbejderne til at forstå, hvor organisationen er på vej hen, hvorfor organisationen er i forandring samt hvorfor forandringen er vigtig. Hvis en organisation anvender denne metode, har den 3 gange større sandsynlighed for at få succes. 

En anden nøgle er, at seniorledere fremmer vigtigheden af, at forandringerne bliver udført indenfor deres respektive afdelinger – her er god kommunikation kernen! 

De faktorer, der har størst indflydelse på succes i digital forandringsindsatser, er klare KPI’er samt en klar kommunikation af forandringen. 

Det højner succesraten yderligere, hvis fjernkommunikation og digitale kommunikationer bliver anvendt til at fremføre forandringens visioner, frem for traditionelle og personlige kanaler. I organisationer, hvor initiativrige (senior)ledere anvender nye, digitale kanaler til at nå ud til medarbejderne, er der 3 gange større sandsynlighed for at få succes.

 

Forventninger til fremtiden


Via undersøgelsen har McKinsey forfattet 3 overordnede råd en organisation kan overveje for at forøge chancerne for at få succes med digitale forandringer: 

Nyfortolk din arbejdsplads
Undersøgelsen har gjort det tydeligt, at det både kræver ledere med stor digital indsigt og en arbejdsstyrke med evner til at udføre digitale forandringer, for at kunne få succes med forandringsindsatser. Betydningen af digitalisering, automatisering og andre teknologiske trends er for arbejdsstyrken er væsentlig, og organisationer bør derfor investere i samt ansætte medarbejdere med radikalt anderledes færdigheder og evner indenfor dette område. 
Det er vigtigt, at organisationer er bevidste om, hvordan digitalisering allerede har og kan få en indflydelse på deres erhverv, både på kort og langt sigt, og de færdigheder som de har behov for i organisationen for at kunne følge med. 

Det er kritisk, at en organisation udvikler klare strategier til arbejdsstyrken for at kunne fastsætte de digitale færdigheder og evner, der er på nuværende tidspunkt, og hvilke man har behov for i fremtiden for at kunne imødegå fremtidige mål. 

Opgrader organisationens IT-infrastruktur
Det er vigtigt, at medarbejdere kan anvende anderledes arbejdsmetoder og holde trit med det hastige tempo, forretningslivet kører i. Det støtter digitale forandringer, hvis digitale værktøjer bliver implementeret, processer bliver opgraderet samt mere hastige driftsmodeller bliver udviklet i organisationen, hvilket er en organisations IT-infrastruktur.

Det er ligeledes vigtigt, at ledere giver slip på gamle praksisser og er åbne for nye arbejdsmetoder. Ledelsesudviklingsprogrammer kan hjælpe både ledere og medarbejdere med at foretage de nødvendige skift i mindset og adfærd, som digitale forandringer kræver. 

Ændr måden du kommunikerer på
Både traditionelle og digitale forandringer kræver god kommunikation, hvorfor dette er en nøglefaktor for succes. Det er vigtigt, at organisationer tænker mere kreativt i forhold til de kanaler de bruger, for at bane vejen til nyere og hurtigere arbejdsmetoder og bedre mindset og adfærd, som en digital forandring kræver. Organisationer bør gå mod interaktive platforme som muliggør en åben dialog på tværs af organisationen i stedet for traditionelle kanaler, som kun understøtter envejskommunikation. Ligeledes er det en nøgle til bedre kommunikation, hvis en organisation formulerer mere præcise og endda personaliserede interne meddelelser.

close
Hvad kan vi hjælpe med?
ring til os eller udfyld formular
phone
Man-fre: 9-13
+45 98 18 80 00
location_on
Business Institute
Vesterbro 18
9000 Aalborg

Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Din besked indeholdte et forbudt ord

perm_identity
mail_outline

Tak for din email.
Vi kontakter dig snarest.

mail_outlineHvad kan vi hjælpe med?